Sponsoring

We krijgen regelmatig verzoeken om een evenement, vereniging of organisatie te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken. We hebben gekozen voor sponsoring die past binnen onze filosofie. Dit betekent dat het doel een maatschappelijk verantwoorde betekenis dient te hebben op het gebied van zorg & welzijn of sport.